Voimavarakeskeinen Perheterapia

Perheterapiassa tutkin ammatillisesti perheen sisäistä vuorovaikutusta ja kehitän yhdessä perheen kanssa ymmärrystä siitä, mitä perheessä tapahtuu. Tämä perhesysteemin toimimisen tarkastelu on tärkeää siksi, että kokonaisuus on osatekijöiden summa. Jokainen näkökulma on tärkeä. Ajattelen perheterapiassa, että yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä ylläpitää jokin perheen vuorovaikutukseen liittyvä pulma. Kokemukseni mukaan tämä ongelma on usein hyvin luonnollinen tapa reagoida esimerkiksi perheen muutosvaiheisiin. Pelot liittyvät ihmisen käyttäytymiseen ja ongelmatilanteissa niiden ymmärtäminen ja niistä ääneen puhuminen parantaa. Tuen erilaisin perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta näissä solmukohdissa. Se, että olen voimavarakeskeinen perheterapeutti, tarkoittaa sitä, että kiinnitän huomiota myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin.

Vastaan mielelläni aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Yksi yleisimmistä  kysymyksistä on, että milloin perheterapiaan kannattaa tulla.

Perhe kohtaa monia eri kehitysvaiheita, joiden aikana se saattaa tarvita terapia-apua. Niitä voivat olla esimerkiksi:

  • Parisuhteen muutosvaiheet
  • Uuden perheen muodostaminen
  • Lapsen syntymä tai lapsettomuus
  • Vanhemmuus
  • Menetykset
  • Riippuvuudet

Tapaamisajoista ja niiden sopimisista: 90 minuuttia on tavallisin tapaamisaika ja 60 minuuttia riittää jossain vaiheessa ja tilanteessa.
Varaa aikaKerava, Männiköntie 29

Varaa aika Tuusula, Ukko-Pekantie 3

Varaa aikaHelsinki, Vuorikatu 6 (Komppi)

Varaa aika Helsinki, Annankatu 29 A 23, ylin 7. kerros (Komppi)

Perheterapia Pariterapia Yksilöterapia Vanhempainohjaus Työnohjaus


by Bliss Drive Review