Työnohjaus

Työnohjauksessa käsitellään työnohjattavien työtilanteesta nousevia aiheita siten, että se tuottaa tietoa ja ymmärrystä työstä suhteessa itseen ja työyhteisöön. Työnohjaus ei ole terapiaa, vaan prosessi, jonka tärkeimpiä tarkoituksia ovat työryhmän ja sen jäsenten perustehtävän selkiyttäminen ja ammattitaidon syventäminen. Näkökulmina ovat työryhmän jäsenten tuottamat kokemukset, tunteet ja ajatukset. Sovellan ratkaisukeskeisyyttä työnohjauksessani.

Tarjoan työnohjausta sosiaali- ja terveysalan organisaatioille, työryhmille, työpareille ja myös yksittäisille työntekijöille. Työnohjauksista on tavallista tehdä sopimuksia vuodeksi kerrallaan.

Perheterapia Pariterapia Yksilöterapia Vanhempainohjaus Työnohjaus


by Bliss Drive Review